Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija je sestavljena iz več različnih delov. Vas zanima katere dokumente potrebujete, da vaš dom postane realnost? Ali želite razumeti, kaj je projektna dokumentacija? Spodaj najdete osnovno razdelitev projekta, za več informacij pa nam pošljite vprašanje na info@edh.si.

 

Lokacijska informacija

Vse se začne z lokacijsko informacijo. V njej piše kaj lahko oziroma česa ne smete delati na izbrani parceli, katera soglasja potrebujete itn. Dobite jo lahko na občini, potem ko oddate vlogo:

Lokacijska informacija – vloga

Lokacijska informacija – primer izpolnjene vloge

 

IDZ – Idejna zasnova
Njen namen je pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalce.

 

IDP – Idejni projekt
Namen IDP je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del.

 

DGD – Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
Namen DGD je le pridobitev gradbenega dovoljenja, ni pa namenjen sami gradnji.

 

PZI – Projekt za izvedbo
PZI projekt je namenjen izvedbi gradnje, po njem se izvajajo vsa dela.

 

PID – Projekt izvedenih del
Namen PID je pridobitev uporabnega dovoljenja.